Általános Iskola

Iskolánk rövid története

Az elemi szintű iskolai oktatással összefüggő első írásos adat 1812-ből származik. De valószínűleg már korábban is volt oktatás, mivel a református egyházban már lehetett tanítás. A századfordulón még két másik község gyermekeinek is otthont adott a helyi református iskola. 1910-ben 1 épület 1 tanerő volt, 1937-ben 4 épület, 5 tanerő volt (az iskola patrónusa Horthy Gyula járási szolgabíró, majd megyei főispán) 1947-től véglegesen állami iskola lesz. 1978-ban új iskola épült Kálmán Ernő tervei alapján, három épületben 12 tanterem, könyvtár, számítástechnika-terem, műhelyterem, tornaterem, bitumenes kézilabdapálya, füves sportpálya.
A nemrég felépült új intézményt örömmel vették birtokba a diákok, hamar megszokva az új környezetet. Jelenleg iskolánkba 210 fő tanul.

Tanári kar:
 
Az iskola igazgatója: Csató Kornélia

Igazgatóhelyettes: Péter Istvánné

Titkárnő: Lapos Lászlóné

Telefonszám:06/45 483 261

Auksz György

ének - népzene

Bajuszné Mándi Edina

pedagógia szakos nevelő tanár

Barta Tímea

angol nyelv ált. isk. tanár - magyar nyelv és irodalom középisk. tanár

Bíró Krisztina

tanító, magyar műveltségterület

Bunna István

biológia - fizika - technika

Csató Kornélia

tanító, ének spec.koll. számítástechnika, közoktatás vezetői szakvizsga

Ember Jánosné

tanító - rajz

Gulyás István

biológia - technika

Gulyás Istvánné

tanító

Izsák Béláné

matematika szakos középiskolai tanár

Karika István

biológia - számítástechnika

Kiss Ibolya

tanító

Kissné Balázsi Ágnes

tanító és népművelő

Kissné Gulyás Ágnes

magyar - könyvtár

Kocsis Zsolt

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

Kósáné Kósa Edina

magyar - könyvtár - földrajz

Kotáné Auksz Magdolna

matematika szakos középiskolai tanár

Kristán Zoltán

történelem szakos középiskolai tanár, etnográfus

Mosolygó Lívia

tanító

Nagy Ernő

tanító - hittanoktató, ember és társadalom műveltségterület

Oroszné Pécsi Éva

tanító - számítástechnika

Péter István

biológia - földrajz

Péter Istvánné

kémia - matematika

Miskolczi Erzsébet

pedagógia szak, gyermek - és ifjúságvédelmi spec.

Péter Levente

számítástechnika

Lévai Annamária

pedagógia szak

Pusztainé Karácsony Hajnalka

mérnöktanár, közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga

Sebestyénné Czeglédi Erzsébet

tanító, rajz spec.koll. - magyar

Szatmáriné Barkaszi Katalin

tanító

Szombaty Márta

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Szülek Tünde

pedagógia szakos nevelőtanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

Tekerman Zoltán

német - magyar

Tekerman Zsuzsa

magyar

Tóth Enikő

tanító - magyar műveltségterület

Vincze Ferenc

földrajz - népművelés