Adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tiszaszalka Község Önkormányzata

székhelye: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

postai címe: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

telefon- és telefaxszáma: 06/45/483-001

elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlapja: www.tiszaszalka.hu

ügyfélszolgálatának elérhetősége: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

telefon- és telefaxszáma: 06/45/483-001

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Tiszaszalka Község Önkormányzat Udvarhelyiné Deák Ildikó polgármester

 
   


Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszaszalkai Kirendeltsége

Siket Sándor jegyző

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tiszaszalka Község Önkormányzata

Udvarhelyiné Deák Ildikó polgármester

székhelye: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

postai címe: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

telefon- és telefaxszáma: 06/45/483-001

elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlapja: www.tiszaszalka.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Tiszaszalka Község Önkormányzata

Udvarhelyiné Deák Ildikó polgármester

székhelye: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

postai címe: 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

telefon- és telefaxszáma: 06/45/483-001

elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlapja: www.tiszaszalka.hu

Fogadóóra: szerdai napokon 09.00 – 11.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testület létszáma: 5 fő

Udvarhelyiné Deák Ildikó polgármester

Csató Kornélia alpolgármester

Forgó István képviselő

Karika István képviselő

Szülek Tünde képviselő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona

4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 11.

Demeter András intézményvezető

Alapító okirat száma: V/596-3/2016.  

telefon- és telefaxszáma: 06/45/483-005

Működési engedély száma: SZ/113/01700-2/2016.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: szszbmkh.hu

Telefon: (42) 599-300

Telefax: (42) 599-309

Vásárosnaményi Járási Ügyészség

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 1.

4801 Vásárosnamény, Pf.: 18.

T./Fax: (45) 470-177

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54

Tel.: (+36) 1/484-9100

Fax: (+36) 1/484-9200

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.asz.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.2.) önkormányzati rendelet

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Civil szervezetek, szerveződések támogatása.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek Otthona

Demens betegek ellátása

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.2.) önkormányzati rendelet szerint

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg8ed1dr0eo7dt6ee5em6cj3bz0cd9cc2bw3cd4by5g

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények -
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.2.) önkormányzati rendelet szerint
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények -
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -
13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszaszalkai Kirendeltsége

4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2.

Siket Sándor jegyző

06/45/483-001

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
-
20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata -
21. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen -
22. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás -
23. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése -
24. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
-
25. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére -

III. Gazdálkodási adatok

  Adat
l. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed1dr8eo1dt2ee9em0cj9bz2ca1cc4by5cd6cd5k

Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete Tiszaszalka Község Önkormányzata 2018. évi Zárszámadásáról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed6dr9eo8dt7ee4em7cj4bz3cb2cf1cf8by3bx4k

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed1dr8eo1dt2ee9em0cj9bz2ca1cc4by5cd6cd5k

Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendeleteTiszaszalka Község Önkormányzata 2018. évi Zárszámadásáról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed6dr9eo8dt7ee4em7cj4bz3cb2cf1cf8by3bx4k

3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
-
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Tiszaszalka Község Önkormányzata a 2019. évi közbeszerzési tervéről szóló 13/2019. (III. 13.) önkormányzati határozatában közbeszerzést nem tervezett.